hai-duong-tich-cuc-phong-chong-toi-pham-mang

Trong xã hội phát triển công nghệ thông tin hiện nay. việc sử dụng internet là vô cùng cấn thiết, internet giúp cho con người phát triển năng suất lao động, đẩy mạnh phát triển xã hội. Vừa qua, sở TT&TT tỉnh Hải Dương báo cáo đã ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT bao gồm tội phạm mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại phòng họp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Mai – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TT&TT) năm 2015 đối với Sở TT&TT tỉnh. Theo Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Hải Dương đưa tin, cùng tham dự có các thành viên Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Về phía Sở TT&TT có đồng chí Vũ Văn Vở – Phó Giám đốc Sở và các đồng chí trưởng, phó phòng có liên quan thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương đã báo cáo trước Đoàn giám sát kết quả công tác quản lý nhà nước về TT&TT năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2016. Trong năm 2015, Sở TT&TT đã thực hiện được rất nhiều việc đáng khích lệ, trong đó có ban hành Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nói cụ thể hơn, Quy chế này quy định việc phối hợp trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, điện tử, phát thanh và truyền hình, quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và CNTT nói chung trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nguyên tắc phối hợp là phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, bí mật, tuân thủ các quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

Việc Hải Dương có quy chế phối hợp bao hàm cả tội phạm mạng được xem là vô cùng cần thiết hiện nay, vì trong thời gian qua vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được Nhà nước đặc biệt coi trọng và chỉ đạo sát sao, thể hiện qua Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng hay Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Trước đó ở Hải Dương, trong buổi Sở TT&TT tỉnh tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2015, đề xuất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, một trong những nhiêm vụ được báo cáo đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm chính là triển khai hoạt động tư vấn cho các đơn vị, đảm bảo công tác an ninh và bảo mật cho hệ thống website đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *