Thông Tin cổ đông lớn nhất của công ty fpt.

Tập đoàn fpt trong thời gian qua đã không ngừng phát triển, hiện đã vươn ra xa 19 nước trên thế giới. Cổ phiếu fpt luôn là đối tượng đầu tư  nóng của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Sau khi mua thêm 880.000 cổ phiếu FPT, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã nâng lượng sở hữu lên hơn 8%.

Ngày 5/5, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn FPT đã báo cáo về thay đổi sở hữu. Theo đó, hai thành viên của nhóm nhà đầu tư Amersham Industries là Norges Bank và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua lần lượt 780.000 và 100.000 cổ phiếu FPT. Số lượng mua thêm khiến tỷ lệ của Norges Bank tăng từ 1,56% lên 1,76% và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company tăng từ 0,20% lên 0,22%.

cổ đông lớn nhất của công ty fpt
Norges Bank và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là hai trong số 9 thành viên của nhóm nhà đầu tư Amersham Industries. Giao dịch đã nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 31.369.414 cổ phiếu (tỷ lệ 7,85%) lên 32.249.414 đơn vị (tỷ lệ 8,07%). Giao dịch thực hiện ngày 4/5.

Tính riêng từng quỹ trong nhóm thì số lượng nắm cổ phiếu chưa lớn. “Thủ lĩnh” là quỹ Amersham Industries Limited chỉ giữ 2,04%, tương đương 8.130.860 cổ phiếu. Trong khi đó, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đang sở hữu 7,14%. Nhưng gộp chung, nhóm nhà đầu tư này đang nắm số lượng cổ phiếu FPT nhiều nhất, chiếm 8,07%.

Báo cáo thường niên 2015 của FPT cho biết, cổ đông nội bộ (bao gồm HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các nhân viên) đang nắm giữ 23,1% vốn điều lệ của công ty, tức gần 1/4. Trong đó, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng nắm 12,6% còn các nhân viên sở hữu 10,5%.

Ngày 31/3, ĐHCĐ thường niên 2016 của FPT đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 35%, trong đó 20% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Mới đây, HĐQT FPT đã họp thông qua phương án chia cổ tức. Theo đó, ngày 30/5, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Do trong quý II năm 2015, FPT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông nên HĐQT tập đoàn đã thông qua phương án chia cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (một cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả là ngày 10/6.

Đồng thời, HĐQT FPT cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận thêm 3 cổ phần mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, FPT sẽ phát hành thêm gần 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức lần này. FPT cũng vừa phát hành thành công 1,99 triệu cổ phiếu ưu đãi cho 112 CBNV có thành tích đóng góp năm 2015 nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của FPT là 399.518.469 cổ phiếu.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, việc chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sẽ thực hiện sau khi chia xong cổ tức bằng cổ phiếu 15%. Cổ phiếu FPT đang giao dịch ở mức giá 47.800 đồng.

Ngày 5/5, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) công bố báo cáo phân tích cho rằng, từ kết quả kinh doanh của FPT có thể dự báo, chỉ số EPS (lãi trên cổ phiếu) sẽ tăng trưởng ở mức hai con số, khoảng 11% trong năm 2016, và sau đó sẽ tăng lên khoảng 15% trong những năm tiếp theo.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *