sang-tay-co-phieu-fpt-tram-ty
FPT là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Thời gian qua, fpt đã không ngừng phát triển vươn ra xa các nước trong khu vực và trên thế giới. Cổ phiếu fpt hiện vẫn là kênh đầu tư tốt trong năm 2016. Khối ngoại tiếp tục giao dịch nội khối với số lượng lớn cổ phiếu FPT trước thềm Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2016.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo, ngày 28/3, đơn vị này đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu tổng cộng 2,15 triệu cổ phiếu FPT giữa các cổ đông ngoại.


Theo đó, quỹ Vietnam Azelea Fund Limited đã chuyển nhượng 700.000 cổ phiếu FPT cho tổ chức Thanachart Securities Public Company Limited và 1,45 triệu cổ phiếu cho tổ chức Truck Capital Master Fund, Ltd. Tổng cộng, Vietnam Azalea đã chuyển nhượng 2,15 triệu cổ phiếu FPT.

Vietnam Azalea và 2 quỹ nhận chuyển nhượng cổ phần FPT chưa có tên trong danh sách cổ đông lớn haycổ đông nội bộ của FPT. Trước giao dịch này, tính đến ngày 19/1, Truck Capital Master Fund, Ltd. đang nắm giữ 1.155.506 cổ phiếu FPT. Cổ phiếu FPT luôn trong tình trạng kín room (49%) nên các hoạt động của khối ngoại thường là giao dịch nội khối.

VSD không công bố giá chuyển nhượng. Nếu tạm tính theo giá đóng cửa cổ phiếu FPT ngày 28/3 ở mức 48.000 đồng/cổ phiếu, Vietnam Azalea đã thu về trên 100 tỷ đồng.

Năm 2015, FPT đã hoàn thành cam kết về doanh thu và lợi nhuận theo đúng kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể, doanh thu kinh doanh hợp nhất năm 2015 đạt 40.003 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 2.851 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Tập đoàn đã chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Cổ tức tạm ứng đã chi trong quý II/2015 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), cổ tức còn lại (10% bằng tiền) dự kiến sẽ được chi trả vào quý II/2016. Bên cạnh đó, HĐQT FPT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 15%. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý II/2016.

Như vậy, tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông năm 2015 của FPT dự kiến ở mức 35%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp FPT duy trì trả cổ tức ở mức cao trên 35% (năm 2014 – 35% và năm 2013 – 55%).

Trên cơ sở phân tích, dự báo thị trường, đồng thời với mục tiêu giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2015, HĐQT FPT đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 sẽ diễn ra ngày 31/3, với chỉ tiêu doanh thu tổng cộng dự kiến đạt 45.796 tỷ đồng (tăng 14,5% so với thực hiện năm 2015) và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.151 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2015).

Các lĩnh vực dự kiến có mức đầu tư cao nhất vẫn tiếp tục là viễn thông, xuất khẩu phần mềm và giáo dục. Trong lĩnh vực viễn thông, FPT dự kiến tăng cường đầu tư cho hạ tầng viễn thông và đẩy mạnh phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền. Các mảng xuất khẩu phần mềm và khối giáo dục, do đặc thù sử dụng nhiều nhân lực và có lượng sinh viên lớn, các dự án đầu tư tập trung vào việc xây dựng các làng phần mềm và khu học xá tại các thành phố lớn.

Về kế hoạch cổ tức năm 2016, HĐQT dự kiến mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu – căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%).

ĐHCĐ thường niên FPT 2016 sẽ được tổ chức tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, vào ngày 31/3 tới. Các nội dung chính của đại hội gồm: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Quyết định phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 và các nội dung khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *