văn phòng fpt phổ yên

Chi Nhánh Văn Phòng Giao Dịch FPT Telecom Phổ Yên, Thái Nguyên

Phổ Yên là một thị xã mới lên đã có nhiều cải cách hành chính để tạo điều kiện phát triển. Công ty viễn thông FPT Telecom Thái Nguyên đã mở văn... Read more »