Lưu trữ thẻ: chi nhánh phòng giao dịch fpt ô môn

Văn Phòng FPT Ô Môn – Chi Nhánh 9 Đ. Huỳnh Thị Giang, Châu Văn Liêm

Ô Môn là một quận năng động, công ty FPT Telecom Cần Thơ đã mở [...]