Lưu trữ thẻ: năng lượng mặt trời Hải Dương

Công Ty Điện Mặt Trời Hải Dương- Chi Nhánh 42 Nguyễn Hới, P. Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Hải Dương là tỉnh năng động phát triển, vấn đề an ninh năng lượng được [...]