Tập Đoàn FPT Luân Chuyển 3 CEO Công Ty FPT Thành Viên

Đầu năm mới 2018, tập đoàn fpt luân chuyển 3 ceo công ty thành viên, để có thể thay đổi luồn gió mới trong cách điều hành của các nhà lãnh đạo... Read more »