văn phòng fpt đại từ

Chi Nhánh Văn Phòng Giao Dịch FPT Telecom Đại Từ, Thái Nguyên

Đại Từ là một huyện đang được chính quyền địa phương quan tâm. Công ty viễn thông FPT Telecom Thái Nguyên đã chủ trương mở văn phòng fpt Đại Từ để tiến... Read more »