ngay-truyen-thong-thông-tin-va-truyen-thong
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc sử dụng internet là kênh tiếp cận thông tin đang diễn ra phổ biến mọi lúc, mọi nơi. Những ứng dụng về công nghệ thông tin đem đến cho con người những bước tiến lớn trong công việc. Theo như đánh giá của một số chuyên gia, đất nước nào có những những áp dụng công nghệ phát triển vào sẽ giúp cho nên kinh tế đất nước đó phát triển vượt bậc. Vừa rồi thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28/8 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam”.

Quyết định 258/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 19/2/2016.
Theo đó, cùng với quyết định lấy ngày 28/8 hằng năm là Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam phải đảm bảo: thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành TT&TT Việt Nam, đồng thời biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành TT&TT, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ TT&TT căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống ngành TT&TT theo đúng các nội dung, yêu cầu.

Được biết, tiền thân của Bộ TT&TT ngày nay là các cơ quan mang đậm chất Bưu điện như: Nha Bưu điện (1945), Nha Bưu điện -Vô tuyến điện (1951), Tổng cục Bưu điện (1968), Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông vận tải (1990), Tổng cục Bưu điện (1992), Bộ Bưu chính -Viễn thông (2002). Đến tháng 8/2007, Bộ TT&TT được thành lập trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ Bưu chính – Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa – Thông tin. Việc thành lập Bộ TT&TT thể hiện tư duy mới trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, tăng tính trách nhiệm và hiệu quả quản lý phù hợp với xu thế phát triển, hội tụ giữa công nghiệp nội dung với hạ tầng truyền thông của thế giới.

Tuy là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực quản lý: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở… song vẫn chưa có Ngày Truyền thông của cả ngành TT&TT, mới chỉ có Ngày truyền thống riêng của một số ngành trực thuộc như Bưu điện, Báo chí, Xuất bản. Ý tưởng tìm ra một Ngày Truyền thống của ngành TT&TT được các lãnh đạo Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm.

Từ tháng 9/2014, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã quyết định thành lập Ban Lịch sử – Truyền thống của Bộ. Một trong những nhiệm vụ chính của Ban là nghiên cứu và đề xuất một ngày kỷ niệm chung của cả tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành TT&TT như Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT… Ban Lịch sử – Truyền thống đã nghiên cứu, trình lãnh đạo Bộ đề xuất lấy ngày 28/8 là Ngày Truyền thống ngành TT&TT, với sở cứ đây là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh đầu tiên năm 1945 thành lập các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, bao gồm nội hàm của Bộ TT&TT ngày nay.
Trong tháng 1/2016, dự thảo Đề án về Ngày truyền thống ngành TT&TT Việt Nam đã được Bộ TT&TT trình lên Thủ tướng Chính phủ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *