loi-nhuan-cua-fpt-trong-nam-2014

(Internetvietnam) Trong năm 2014, khó khăn trong mảng công nghệ thông tin và việc thu hẹp hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận FPT năm 2014.

Thông tin từ CTCP FPT (mã FPT) cho biết, kết thúc năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn ước tính đạt 35.114 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2013, đạt 110% kế hoạch năm.

Doanh thu Toàn cầu hóa của FPT trong năm 2014 ước đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế FPT ước đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. FPT cho biết việc thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án công nghệ thông tin trong nước đã gây ra ảnh hưởng đã tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4.735 đồng, tăng 1,1% so với năm 2013.

Doanh thu Toàn cầu hóa toàn tập đoàn ước đạt 3.684 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

FPT kỳ vọng khối Công nghệ sẽ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015. Ngoài ra, FPT sẽ xử lý các mảng kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời tiếp tục mở rộng chuỗi bán lẻ trong năm 2015 với mức lãi từ hoạt động bán lẻ dự kiến tăng trưởng xấp xỉ 3 lần năm 2014.

Ngày 28/1, Hội đồng quản trị FPT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự kiến đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

FPT dự kiến họp đại hội cổ đông thường niên vào 3/4. Ngày chốt danh sách tham gia đại hội là 26/2.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *